Email: thietbiyte.sbg@gmail.com Phone: 0936 353 268

MÁY THỞ CPAP NHI, SƠ SINH

CPAP là một loại thiết bị y tế đặc biệt để hỗ trợ thở cho trẻ sơ sinh mà và sản xuất dựa trên các ứng dụng rộng rãi trong bộ phận của khoa nhi. Nó sử dụng vào quá trình điều trị thông gió của mũi-CPAP cho đẻ non, trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh cho trẻ em dưới 14 tuổi. Các chế độ của CPAP có thể giảm bớt công việc cho trẻ sơ sinh thở có hiệu quả, trong khi vẫn bệnh nhân vẫn tự hộ hấp


ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
0904 578 628

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn