Email: thietbiyte.sbg@gmail.com Phone: 0936 353 268

Que thử nước tiểu Urit 11G

0 đ Liên hệ/

Mã SP:

Tình trạng:

   

  Giá Call    
  Hãng sản xuất Trung Quốc Số lượt xem:39390  
  Que thử nước tiểu URIT 10G,11G, 10A, 11A
  Que thu nuoc tieu Urit Dùng cho các model máy thử nước tiểu: URIT-50,URIT-180,URIT-500B,URIT-500C và URIT-30

  Que thu nuoc tieu Urit Dùng cho các model máy thử nước tiểu: URIT-50,URIT-180,URIT-500B,URIT-500C và URIT-30
   Uritest Series Urine Reagent Strips (for analyzers) 

   

  Thông số

  14G

  13G

  11G

  10G

  10B

  10E

  10C

  11F

  12F

  Nitrite

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  pH

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  Glucose

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  Protein

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  Occult Blood

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  Ketone

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  Urobilinogen

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  SG

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  Leukocytes

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  Axit Ascorbic

  ×

   

  ×

         

  ×

   

  Bilirubin

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  ×

  Microalbumin

  ×

  ×

             

  ×

  Creatinine

  ×

  ×

             

  ×

  Caleium

  ×

  ×

               
   

  URIT 14G: dùng cho các model máy thử nước tiểu: URIT-50,URIT-330,URIT-570,URIT-500B,URIT-500C.

  URIT 13G: dùng cho các model máy thử nước tiểu: URIT-50 and URIT-500B,URIT-500C

  URIT 10G/11G dùng cho các model máy thử nước tiểu: URIT-50,URIT-180,URIT-500B,URIT-500C và URIT-30

  URIT 11F/12F: dùng cho máy thử nước tiểu tự động URIT-1500

  URIT 10C: dùng cho các model máy thử nước tiểu: Clinitek® -50,100,500

  URIT 10B: dùng cho máy thử nước tiểu: Miditron ®   Junior

  URIT 10E: dùng cho các model máy thử nước tiểu: ARKRAYtm   MA-4260,AM-4290,AJ-4270,PU-4210 urine analyzer        

  • Độ tin cậy cao với thông số Axit Ascorbic

  ·         Kiểm tra tất cả các thông số bằng 1 que thử.

  Uritest Series Urine Reagent Strips (for manual)


  • Thông số

   1VG

   1VK

   1VP

    

    

   2VPG

    

    

   2VGK

    

    

   3VPGp

    

    

   4VPGpSP

   4V

   5V

   10V

   Nitrite

                    

   ×

   pH

            

   ×

   ×

    

   ×

   ×

   Glucose

   ×

      

   ×

   ×

   ×

   ×

   ×

   ×

   ×

   Protein

      

   ×

   ×

    

   ×

   ×

   ×

   ×

   ×

   Occult Blood

                

   ×

   ×

   ×

   Ketone

    

   ×

      

   ×

      

   ×

   ×

   ×

   Bilirubin

                    

   ×

   Urobilinogen

                    

   ×

   SG

              

   ×

      

   ×

   Axit Ascorbic

                      

   Leukocytes

                    

   ×

    

   Dễ dàng lấy kết quả
  • Nhiều loại khác nhau cho người dùng dễ lựa chọn
  • Thích hợp cho các phân tích nước tiểu
  • Dự kiến phát triển thêm que thử với nhiều thông số khác nhau

   

   

  Thông số

  14G

  13G

  11G

   

   SẢN PHẨM LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
0904 578 628

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn